KRUPS - 088-01 - Filtre à eau

920,922,FNF2,XP4020/4050088-01 - Filtre à eau
For Models:Machine à espresso à pompe,Machine à espresso à pompe,Machine à espresso à pompe,Machine à espresso à pompe,Machine à espresso,Machine à espresso automatique Espresseria,Machine à espresso automatique Espresseria,XP9000 ,Machine à espresso